Kết quả thực hiện và đăng tải “Ý tưởng sáng tạo năm 2021 của thiếu nhi”

TRƯỜNG TIỂU HỌC THẮNG LỢI

Kết quả thực hiện và đăng tải “Ý tưởng sáng tạo

năm 2021 của thiếu nhi”

        Thực hiện hướng dẫn số 59- HD/ HĐ của Hội đồng Đội Huyện Thường Tín ngày 28 tháng 9 năm 2021 về việc hướng dẫn thực hiện và đăng tải ý tưởng sáng tạo thiếu nhi năm 2021.

      Liên đội trường Tiểu học Thắng Lợi đã triển khai đến toàn bộ các em học sinh trong toàn trường và hướng dẫn các em tham gia tổng số có 30 ý tưởng tham gia dự thi.

      Với rất nhiều những ý tưởng như: Bảo vệ mội trường, tái chế đồ dùng sinh hoạt từ rác thải, ẩm thực, du lịch….

      Nhìn chung các em tham gia rất hào hứng, các ý tưởng có nội dung phong phú, có nhiều ý tưởng quay Video rất đặc sắc như em: Nguyễn Phương Thảo lớp 2A với ý tưởng là: Hãy tái chế tôi; Em  Nguyễn Quỳnh Anh lớp 4B với ý tưởng Tiết kiệm nước; Em Nhật lớp 3C với ý tưởng làm tranh từ những loại hạt; Em Đoàn Kim Ngân lớp 4B với ý tưởng Bảo vệ môi trường….

           Còn rất nhiều các em gửi đi với các đề tài khác nhau nhưng nhìn chung ý thức tham gia phong trào của các em là rất tốt. Và sau đây là một số hình ảnh thực hiện các đề tài sáng tạo của các em:

              Nguyễn Phương Thảo lớp 2A với ý tưởng là: Hãy tái chế tôi

Em Nhật lớp 3C với ý tưởng làm tranh từ những loại hạt

                    Em  Nguyễn Quỳnh Anh lớp 4B với ý tưởng Tiết kiệm nước

            Cuộc thi  Ý tưởng sáng tạo năm 2021 của thiếu nhi Thủ đô  là nội dung quan trọng  trong phong trào Đội nhằm phát huy tinh thần, khả năng sáng tạo của thiếu nhi góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp – văn minh – hiện đại.

                        TPT Đội Trường TH Thắng Lợi