Hoạt động ý nghĩa Hưởng ứng ngày sách Việt Nam của Trường Tiểu học Thắng Lợi

Hoạt động ý nghĩa Hưởng ứng ngày sách Việt Nam

của Trường Tiểu học Thắng Lợi

         Với mong muốn tuyên truyền, hưởng ứng ngày sách, nhằm tôn vinh giá trị của sách và “văn hóa đọc”;  Khuyến khích đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong toàn thể CB, GV, NV và học sinh toàn trường. Nâng cao nhận thức của học sinh và cộng đồng dân cư về vai trò và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người, hướng tới xây dựng một xã hội ham đọc, ham tìm hiểu để đáp ứng với xã hội thông tin, nền kinh tế tri thức và một xã hội phát triển bền vững. Góp phần nâng cao trình độ, chất lượng đào tạo của nhà trường trong giai đoạn đất nước đổi mới và hội nhập.

       Tăng cường tuyên truyền, giáo dục cán bộ, giáo viên, học sinh thay đổi nhận thức về văn hóa đọc sách; hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của sách đối với việc phát triển tri thức, nhân cách của mỗi con người; Tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để học sinh có điều kiện giao lưu, học tập, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, qua đó góp phần thực hiện phong trào “Trường học thân thiện – Học sinh tích cực”; Tạo ra một không gian trí tuệ và bổ ích từ đó thúc đẩy phong trào đọc sách trong nhà trường, nhất là giáo dục tinh thần tự học – tự đọc.

Ngày 21/4/2021 trường Tiểu học Thắng lợi đã tổ chức cho học sinh  toàn trường hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam.

 
 

 

 

 

Hưởng ứng ngày sách Việt Nam cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh  và các em học sinh đã hiểu sâu sắc ý nghĩa của ngày sách, đã đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào tủ sách của nhà trường, phát triển thư viện.

Nhà trường đã tiên hành tổ chức thi giới thyệu sách và trưng bày triển lãm sách cho các khối với với kết quả như sau:

Hội thi tuyên truyền giới thiệu sách với chủ đề “Cuốn sách em yêu” là 9 lớp với 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 3 giải Khuyến khích.

 

 

 

Em Trần Minh Châu học sinh lớp 4D đạt giải Nhất hội thi giới thiệu sách

 

 
 

 

    

 

        Việc tổ chức ngày sách Việt Nam( 21/4) nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong nhà trường, nâng cao nhận thức của CB, GV, NV và học sinh về ý thức và tầm quan trọng của việc đọc sách, để bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phát triển tư duy, rèn luyện nhân sách con người.

Kết quả tổ chức Ngày Sách Việt Nam  năm 2022 đã giúp cán bộ, nhân dân, giáo viên, học sinh hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của sách, tôn vinh các giá trị của sách, xây dựng văn hóa đọc trong nhà trường và tôn vinh những người tham gia  tích cực các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, chủ động tìm hiểu sách tại các thư viện, tham gia quyên góp, ủng hộ sách cho thư viện. Nhân viên thư viện lựa chọn và  trưng bày, giới thiệu sách tại thư viện tạo không khí vui vẻ, đưa sách hay, sách quý đến gần hơn với học sinh và người đọc. 

                                                                                                                      Thắng Lợi, ngày 21 tháng 04 năm 2022