GIỚI THIỆU SÁCH THÀNG 3: VỪ A DÍNH

Nhân Kỷ niêm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Thư viện Trường Tiểu học Thắng Lợi giới thiệu cuốn sách về một người thiếu niên anh hùng Vừ A Dính.