Chân dung anh hùng thời đại Hồ Chí Minh: Nguyễn Thị Tuyết - Người con của quê hương Thường Tín